Krótko i zwięźle – Fundacja Księcia Donnersmarcka

Die Flagge Polens
 

Fürst Donnersmarck-Stiftung to fundacja operacyjna, założona w roku 1916 dla ludzi z niepełnosprawnością fizyczną i sprzężoną. Celem jest rehabilitacja, opieka, wsparcie dla ludzi z niepełnosprawnością fizyczną i sprzężoną oraz wsparcie projektów badawczych na tym obszarze.

Założenie fundacji

Guido Graf Henckel Fürst von Donnersmarck, zaliczający się do największych przemysłowców i budowniczych z czasów cesarstwa niemieckiego, utworzył i finansował w roku 1914, bezpośrednio po wybuchu pierwszej wojny światowej szpital dla rannych na wojnie, przy dworcu kolei miejskiej w Frohnau.

Doświadczenia, zebrane podczas zakładania i rozruchu szpitala skłoniły go do założenia w dniu 8 maja 1916 fundacji, służącej „naukowemu opracowaniu i terapeutycznemu wykorzystaniu doświadczeń medycznych, zebranych podczas wojny." Jego śmierć w dniu 19 grudnia 1916 oraz kontynuacja działań wojennych opóźniły aktywne wdrożenie w życie działalności fundacji. Rozpoczęcie działań operacyjnych fundacji możliwe okazało się dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Fürst Donnersmarck-Stiftung dzisiaj

Fürst Donnersmarck-Stiftung charakteryzuje się innowacyjnym sposobem działania, staraniem o przezwyciężenie barier społecznych i propagowaniem zgodnego współistnienia ludzi. Dysponując kapitałem własnym w wysokości 180 milionów euro, zatrudniając 600 pracowników Fürst Donnersmarck-Stiftung aktywnie działa w zakresie rehabilitacji, turystyki, organizacji wolnego czasu, kształcenia i doradztwa. Od roku 2006 fundacja co 3 lata przeznacza kwotę 30 000 euro na nagrodę dla badaczy – przyznawaną za szczególne osiągnięcia w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

Obszar działalności - rehabilitacja

Otwarcie centrum P.A.N., poświęconego pracom nad rehabilitacją neurologiczną, niezbędną po ustąpieniu ostrej fazy zaburzeń, to ukoronowanie dążeń Fürst Donnersmarck-Haus w Berlinie Frohnau do pomocy i terapii ludzi o zapotrzebowaniu na rehabilitację neurologiczną. Tutaj ludzie, cierpiący na nabyte uszkodzenia mózgu, choćby w następstwie wylewu krwi do mózgu otrzymają wsparcie medyczno – terapeutyczne oraz zaopatrzenie na drogę powrotną do samodzielnego życia. Fürst Donnersmarck-Haus dysponuje dodatkowo domem, umożliwiającym zamieszkanie osób poddanych terapii. Sekcja Ambulant Betreutes Wohnen (Zamieszkanie z opieką ambulatoryjną) organizuje indywidualne formy zamieszkania dla osób z niepełnosprawnością, począwszy od opcji samodzielnego zamieszkania pod opieką, skończywszy na Wohnen mit Intensivbetreuung (WmI - zamieszkanie z opieką intensywną). Instytucja działa według koncepcji przestrzeni socjalnej i wspiera współuczestnictwo klientów w rozumieniu konwencji praw osób niepełnosprawnych ONZ. Wsparcie od Ambulanter Dienst (Służby ambulatoryjnej), będącej częścią fundacji, otrzymują osoby z niepełnosprawnością. Służba ta w porozumieniu z centrum P.A.N. prowadzi również projekt wsparcia dla pacjentów w związku z Unterstützung bei der Entwöhnung von Beatmung (UEvB - uniezależnieniem się od urządzeń wspomagających oddychanie).

Obszar działalności - czas wolny, dokształcanie, doradztwo

Villa Donnersmarck w Berlinie, dzielnicy Zehlendorf to miejsce spotkań dla ludzi z niepełnosprawnością oraz pełnosprawnych. Tutaj regularnie odbywają się wydarzenia i akcje kulturalne, aktywności adresowane do grup, imprezy społeczno - polityczne, doradztwo dla ludzi z niepełnosprawnością oraz ich krewnych jak również kursy dokształcające. Willa Donnersmarck to jedyny punkt Berlina, w którym działa zatrudniona na stałe osoba w zawodzie Peer-Counselor. Tutaj regularnie spotykają się grupy samopomocowe – spotkania te odbywają się w willi Donnersmarck lub w Sali konferencyjnej przy Blissestraße 12.

Obszar działalności – turystyka

Biuro podróży Fundacji to kompetentny podmiot kontaktowy do wszystkich spraw w zakresie podróży bez barier oraz organizator krótkich wyjazdów i wycieczek dziennych. W sercu Lüneburger Heide znajduje się Heidehotel Bad Bevensen. To najstarszy obiekt wypoczynkowy fundacji - oferuje gościom centrum witalne, leśny szlak spacerowy bez barier oraz pomieszczenia dla grup. Hotel nad jeziorem Seehotel Rheinsberg to największy czterogwiazdkowy hotel w Niemczech, całkowicie pozbawiony barier architektonicznych. W hotelu znajduje się basen dla gości, poruszających się na wózkach inwalidzkich, pozbawiona barier hala wielofunkcyjna oraz strefa seminariów i potkań, również pozbawiona barier architektonicznych.

Nadrzędna zasada działania fundacji

Fürst Donnersmarck-Stiftung rozumie się jako partner ludzi z niepełnosprawnością w ich dążeniu do ogólnego uczestnictwa w życiu społecznym, równouprawnienia i samodzielności. Fundacja – jako całość – podejmuje działania w celu wsparcia praw osób niepełnosprawnych, ich włączenia do życia społecznego oraz samodzielności w ich przestrzeni społecznej w rozumieniu konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością.

Dalsze informacje można uzyskać przesyłając e-mail na adres post.fdst@fdst.de. Oczekujemy z radością Państwa zainteresowania.

 
nach oben