I korta drag – Fürst Donnersmarck-stiftelsen

Die schwedische Nationalfahne
 

Fürst Donnersmarck-stiftelsen grundades 1916 och är en operativ stiftelse för människor med fysisk funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättning. Stiftelsens syfte är rehabilitering, vård, stöd och utveckling för människor med fysisk funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättning, liksom främjande av forskning på detta område.

Stiftelsens grundande

Industrimannen och byggherren Guido Graf Henckel Fürst von Donnersmarck räknades till en av de mest framgångsrika företagsmännen i Kejsardömet Tyskland. År 1914, precis efter första världskrigets utbrott, upprättade och finansierade han ett lasarett för krigsskadade där tågstationen Frohnau ligger i dag.

Hans erfarenheter från lasarettet ledde till att han den 8 maj 1916 grundade en stiftelse som skulle tjäna en ”vetenskaplig bearbetning och terapeutisk tillämpning av de samlade medicinska erfarenheterna från det pågående kriget." Hans död den 19 december 1916, liksom första världskrigets utveckling, hindrade dock stiftelsen från att bedriva en aktiv politik. Först efter andra världskriget kunde stiftelsen inleda sin operativa verksamhet.

Fürst Donnersmarck-stiftelsen i dag

Fürst Donnersmarck-stiftelsen står för innovativ verksamhet, att övervinna barriärer i samhället och en inkluderande samexistens. Med ett eget kapital på ca 180 miljoner euro och över 600 medarbetare är Fürst Donnersmarck-stiftelsen verksam inom områdena rehabilitering, resor samt fritid, utbildning och rådgivning. Sedan 2006 delar stiftelsen vart tredje år ut ett forskningspris på 30 000 euro för framstående forskningsinsatser inom neurorehabilitering.

Arbetsområdet rehabilitering

I och med öppnandet av P.A.N.-centrumet för postakut neurorehabilitering lade Fürst Donnersmarck-Haus fokus på behandling av människor med behov av neurologisk rehabilitering. Här får människor med förvärvade hjärnskador, till exempel efter en stroke, medicinsk terapeutisk behandling så att de kan hitta tillbaka till ett självständigt liv. Fürst Donnersmarck-Haus rymmer också ett permanentboende. Ambulant Betreute Wohnen (boende med öppenvård) organiserar individuella boendeformer för personer med funktionsnedsättning, från enskilt boende med assistans till Wohnen mit Intensivbetreuung (WmI - boende med intensivvård). Det är baserat på idén om det sociala rummet och främjar deltagande för sina klienter utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning får stöd från stiftelsens egna Ambulanter Dienst (ambulerande tjänst). Denna tjänst driver också projektet Unterstützung bei der Entwöhnung von Beatmung (UEvB - stöd vid avvänjning från respirator) i samarbete med P.A.N.-centrumet.

Arbetsområdet fritid, utbildning, rådgivning

Villa Donnersmarck i Berlin-Zehlendorf är en mötesplats för människor med och utan funktionsnedsättning. Här anordnas evenemang och kulturaktiviteter, olika gruppaktiviteter, socialpolitiska evenemang, rådgivning för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga samt vidareutbildning. Villa Donnersmarck är den enda inrättningen i Berlin med en fast anställd kurator som arbetar med peer counselling. Självhjälpsgrupper träffas regelbundet i Villa Donnersmarck eller i ett mötesrum på Blissestraße 12.

Arbetsområdet resor

Stiftelsens resebyrå är en kompetent rådgivare gällande alla frågor som rör tillgängliga resor och anordnar såväl längre resor som dagsturer. Mitt på Lüneburgheden ligger Heidehotel Bad Bevensen. Det är stiftelsens äldsta semesterboende och erbjuder sina gäster ett friskvårdscenter, tillgängliga skogsstigar samt grupplokaler. Seehotel Rheinsberg är Tysklands största fyrstjärniga hotell med full tillgänglighet. På hotellet finns en rullstolsanpassad pool, en multifunktionshall där man kan anordna tävlingar samt en tillgänglig seminarie- och konferensdel.

Stiftelsens grundtanke

Fürst Donnersmarck-stiftelsen ser sig själv som en samarbetspartner för människor med funktionsnedsättning i deras strävan efter omfattande deltagande i samhället, likabehandling och självbestämmande. Hela stiftelsen utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sitt arbete för att främja inkludering i samhället och självbestämmande för människor med funktionsnedsättning i deras respektive sociala sammanhang.

För ytterligare upplysningar vänligen skicka ett e-postmeddelande till post.fdst@fdst.de. Vi gläder oss åt ditt intresse.

 
nach oben